Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Cliënten/patiënten (met psychische klachten).
DOEL Deze vragenlijst wordt gebruikt in de klinische praktijk om de vooruitgang van patiënten tijdens de behandeling te meten.
ANTWOORDTYPE Het betreft multiple choice stellingen. Per stelling kan men aangeven hoe men zich de afgelopen week voelde. De 5 antwoordalternatieven gaan van “nooit” tot “(bijna) altijd”.
SCORING De scoring van de items is als volgt:
0 = nooit
1 = zelden
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd
Naast de totaal score (0 – 136) wordt per subschaal een gemiddelde score berekend van 0 – 4.
SCHALEN De CORE is er in drie varianten:
  • 34 stellingen (CORE)
  • 5 stellingen (CORE-5); deze vragen corresponderen met 5 vragen uit de CORE-34;
  • 10 stellingen (CORE-10); deze vragen corresponderen met 10 vragen uit de CORE-34.

NOTA BENE: de CORE-5 en CORE-10 kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat de betreffende vragen niet overeenkomen.
De CORE-34 onderscheidt de volgende subschalen:

  • Welzijn (W)
  • Problemen of Symptomen (P)
  • Functioneren (F)
  • Risico (R)

Bij afname van de volledige CORE wordt ook de score berekend voor de CORE-5 en CORE-10 items. Deze staan vermeld als “score CORE-5 (10) vragen”.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De CORE is bij uitstek geschikt voor ‘tracking’ of ROM.
Er kan gestart worden met de CORE-34 om dan vervolgens te ‘tracken’ of te ROM’en met de CORE-10 of met de CORE-5.
NORMGROEP De scores worden weergegeven als “normaal” vs. “klinisch”.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
CORE © MHF and CORE System Group. CORE-5 en CORE-10 © CORE System Trust (February 2006).
Vragen Nederlands: CORE 34, CORE 10, CORE 5
LICENTIEKOSTEN € 0,00