Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CQ-INDEX

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Cliënttevredenheid
DOEL De CQ index is ontwikkeld om ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg te inventariseren.
ANTWOORDTYPE Er zijn verschillende antwoordcategorieën: soms ja/nee, soms multiple choice en soms zijn meerdere antwoorden mogelijk.
SCORING De scores worden binnen verschillende categorieën (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de therapeut, inspraak en keuzevrijheid) opgeteld en gemiddeld. TelePsy heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het betreft een algemene patiëntenenquête.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Het basisontwerp van CQ meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling sociale geneeskunde van het AMC.
© 2008 Trimbos-instituut, B. van Wijngaarden., D. Meije., & I. Kok.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 0,82 per afname
HANDLEIDING CQi kortdurende Ambulante GGZ