Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

CQi-GGZ-VZ-AMB

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Cliënttevredenheid
DOEL De CQ index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg te inventariseren. De CQi-GGZ-VZ-AMB (16 items) is gericht op de evaluatie van de ambulante behandeling. Uiterlijk aan het eind van 2016 moet de nieuwe versie van de CQi de oude CQi/CQi-k volledig vervangen.
ANTWOORDTYPE Er zijn verschillende antwoordmogelijkheden: multiple choice en een schoolcijfer (1-10).
SCORING De scores worden binnen de verschillende categorieën (bejegening, uitvoering behandeling, etc.) opgeteld en gemiddeld. TelePsy heeft deze omgerekend naar het percentage van het maximum.
SUBSCHALEN Bejegening (1-5)
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)
Samen beslissen (1-5)
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)
Uitvoering behandeling (1-5)
Informatie over medicatie (1-5)
Informatie over vragenlijsten (1-5)
Rapportcijfer (0-10)
Gezondheid (1-5)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is (nog) geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het betreft een algemene patiëntenenquête.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
De vragenlijst is ontwikkeld door Significant en Stichting Benchmark GGZ, in opdracht van en in samenwerking met (afgevaardigden van) GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Landelijk Platform GGZ.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.
HANDLEIDING CQI-GGZ-VZ-AMB