Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

DYSFUNCTIONAL ATTITUDE SCALE FORM A (DAS-A-NL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Disfunctionele attitudes
DOEL De DAS-A meet de aanwezigheid en intensiteit van disfunctionele attitudes, een kenmerk van onder andere depressie.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 40 items, gescoord op een 7-punts Likert schaal (1 = volledig mee oneens, 7 = volledig mee eens). Er zijn 10 gespiegelde items: 2, 6, 12, 17, 24, 29, 30, 35, 37 en 40.
SCORING De totale score is de som van de scores op de 40 items (range 40-280). Hoe hoger de totale score, hoe meer disfunctionele attitudes er aanwezig zijn.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De psychometrische eigenschappen van de DAS-A zijn goed.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Macavei, B. (2006). Dysfunctional attitudes scale, FORM A; norms for the Romanian population. Journal of Evidence-based Psychotherapies, 6(2), 157-17.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.