Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

DASS-42 en DASS-21-R(evised)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Depressie, Angst en Stress
DOEL De DASS is een vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden, namelijk angst, depressie en stress. Op basis van de oorspronkelijke schaal van 42 items, de DASS-42, is een verkorte versie samengesteld, de DASS-21-R.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat respectievelijk uit 42 en 21 vragen waarbij steeds een keuze gemaakt wordt uit vier antwoordmogelijkheden van “Helemaal niet of nooit van toepassing” (=0) tot “Zeer zeker of meestal van toepassing” (=3).
SCORING De scores voor het totaal en voor de subschalen worden berekend door de somscores te bepalen van de samenstellende items. Door vergelijking met de normgroep wordt de score omgezet in een 7-puntsschaal van zeer laag tot zeer hoog.
SUBSCHALEN Naast de totaalscore worden drie subschalen onderscheiden:
  • DEP: Depressie
  • ANG: Angst
  • STR: Stress
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De DASS is oorspronkelijk als Engelstalige lijst in 1995 ontwikkeld. De Nederlandse vertaling van de DASS (zowel de 42 als de 21-R) is voldoende betrouwbaar en valide.
NORMGROEP Er wordt gebruik gemaakt van de volgende normgroepen: Psychiatrische patiënten vs. Normalen, Mannen vs. Vrouwen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
de Beurs, E., Van Dyck, R., Marquenie, L. A., Lange, A. & Blonk, R. W. B. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53.
Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33, 335-342.
© 1995 Lovibond & Lovibond (1995)
Nederlandse vertaling door: E. de Beurs
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.