Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

DIFFICULTIES IN EMOTION REGULATION SCALE (DERS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en adolescenten
DOEL De DERS is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld om meerdere aspecten te meten die voorkomen bij emotieregulatieproblemen in volwassenen en adolescenten.
ANTWOORDTYPE De DERS heeft 36 items, gescoord op een 5-puntsschaal van "Bijna nooit" tot "Bijna altijd". De scores van enkele items in de vragenlijst zijn gespiegeld.
SCORING De items worden uitgedrukt in een totaalscore en een score per subschaal. De uitslagen van de totaalscore en subschalen worden weergegeven als ruwe score.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Uit onderzoek komt naar voren dat de DERS veelbelovende resultaten laat zien aangaande de interne consistentie en validiteit binnen een sample van adolescenten.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR
Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment, 26 (1), 41 - 54.
Neumann, A., van Lier, P.A., Gratz, K. L., and Koot, H. M. (2010). Multidimensional assessment of emotion regulation difficulties in adolescents using the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Assessment, 17 (1), 138 - 149.
LICENTIEKOSTEN Niet van toepassing (licentievrij)