Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

DIAGNOSTISCH INTERVIEW VOOR ADHD BIJ VOLWASSENEN 2.0 (DIVA 2.0)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen met ADHD klachten.
DOEL De DIVA 2.0 is een interview dat door de zorgverlener bij de patiënt wordt afgenomen (indien mogelijk in aanwezigheid van partner en/of familieleden). De belangrijkste vereisten voor een diagnose zijn dat de eerste ADHD-symptomen in de kindertijd reeds aanwezig waren en deze karakteristieke kenmerken levenslang voortduren, tot het moment van de huidige evaluatie.
ANTWOORDTYPE Om de diagnostiek te vereenvoudigen worden bij het merendeel van de vragen concrete voorbeelden gegeven. De hulpverlener dient deze voorbeelden aan te vinken en te beoordelen of de symptomen klinisch significant zijn. Beantwoording geschiedt door “ja” of “nee” aan te klikken.
SCORING De DIVA 2.0 geeft voor zowel Aandachtstekort (A) als Hyperactiviteit/Impulsiviteit (HI) aan hoeveel criteria worden bevestigd. In de eindbeoordeling wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van de symptomen, of de symptomen gepaard gaan met beperkingen, of de beperkingen zich uiten op minstens twee terreinen en niet beter verklaard kunnen worden door een andere psychiatrische stoornis. Tevens wordt er aangegeven in welke mate de hetero-anamnese(n) en eventuele schoolrapporten de diagnose ondersteunen. Indien er sprake is van ADHD zal de applicatie het subtype specificeren, waarbij de klachten in de volwassenheid leidend zijn.
SUBSCHALEN De DIVA bestaat uit drie delen die elk worden toegepast op zowel de kindertijd als de volwassenheid:
  • de criteria voor Aandachtstekort (A1);
  • de criteria voor Hyperactiviteit-Impulsiviteit (A2);
  • aanvang van en disfunctioneren door de symptomen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA) is een publicatie van de DIVA Foundation. Het is ontwikkeld op basis van de DSM-IV criteria voor ADHD.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Kooij JJS: ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling. 3e druk, Pearson, 2009
Kooij e.a. Internal and external validity of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in a population-based sample of adults. Psychological Medicine 2005; 35 (6) : 817-827. Barkley RA: Age dependent decline in ADHD: True recovery or statistical illusion? The ADHD Report 1997; 5:1-5.
Kooij JJS, Francken MH: Diagnostisch Interview voor ADHD (DIVA) bij volwassenen 2.0. DIVA Foundation, PsyQ, 2010.
Diagnostisch Interview voor ADHD (DIVA 2.0) bij volwassenen.
J.J.S. Kooij & M.H. Francken, 2010, Diva Foundation, Den Haag.
LICENTIEKOSTEN € 3,50 per afname
HANDLEIDING http://www.divacenter.eu/