Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

E-INTAKE KIND & JEUGD

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd, ouders/verzorgers van kind en jeugd
DOEL De e-intake vragenlijst is gerealiseerd, getest en na één jaar geëvalueerd door psychologen van Metabletica. De e-intake wordt voorafgaand aan het intakegesprek ingevuld door een nieuwe cliënt. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt kan de vragenlijst ook worden ingevuld door de ouders/verzorgers. Inmiddels is ruim twee jaar ervaring opgedaan met het gebruik van deze vragenlijst. De ervaring leert dat men door inzet van de e-intake sneller en gerichter tot de hulpvraag komt en tevens tijd wordt bespaard.
ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit meerdere open vragen en meerkeuzevragen. De hoeveelheid van de vragen is mede afhankelijk van de manier van beantwoorden, gezien de vragenlijst deels adaptief is. De kortste versie omvat 25 meerkeuze en 17 open vragen.

LITERATUUR EN COPYRIGHT

© Metabletica MindCare te Valkenswaard

 

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 2,00 per afname