Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

GENERALIZED ANXIETY DISORDER (GAD-7)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en adolescenten
DOEL De GAD-7 is een zelfrapportagevragenlijst om te screenen op klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis en deze in ernst te meten.
ANTWOORDTYPE De cliënt wordt gevraagd na te gaan hoeveel last hij/zij heeft gehad van de uitgevraagde klachten gedurende de afgelopen 2 weken. De items worden gescoord op een 4-puntsschaal van "Helemaal niet" tot "Bijna elke dag".
SCORING De GAD-7 bestaat uit 7 items. De totaalscore wordt berekend door de individuele scores op de items bij elkaar op te tellen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Uit onderzoek komt naar voren dat de GAD-7 een valide en efficiënte tool is voor de screening op een gegeneraliseerde angststoornis en het meten van de ernst van deze stoornis, binnen zowel de klinische praktijk als het onderzoek.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Spitzer, R.L., Kroenke, K., Williams, J. B., and Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166 (10): 1092-7.
LICENTIEKOSTEN n.v.t