Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

GLOBALE INDICATIELIJST HECHTING (GIH)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kinderen (13-18 jaar)
DOEL De GIH (Globale Indicatielijst Hechting) meet of er sprake is van hechtingsproblemen. De vragenlijst zal door Basic Trust nog verder worden verbeterd met behulp van onderzoek door de Universiteit van Amsterdam.
ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit een deel A en deel B. Deel A bestaat uit 36 vragen die gaan over hechtingsgedrag van het kind. De vragen worden beantwoord middels de antwoorden Nee (0), Soms (1) en Ja (2). Deel B bevat een aantal open vragen aangaande een aantal andere zaken die invloed kunnen hebben op de gehechtheid tussen kind en volwassene, waar men toelichting op kan geven.

SCORING De score bestaat uit een optelling van alle itemscores per subschaal, of in zijn totaal voor de totaalschaal. De scores worden vervolgens gelabeld als: “Klinisch - Grensgebied – Normaal”.
SCHALEN

De totaalscore van de scores van deel A wordt weergegeven en gelabeld met "Geen hechtingsproblematiek", "Lichte hechtingsproblematiek", "Hechtingsproblematiek" en "Forse hechtingsproblematiek" als mogelijke indicaties.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het onderzoek naar de GIH 13-18 is nog in ontwikkeling wat maakt dat de interpretatie van deze vragenlijst met voorzichtigheid dient te gebeuren.
LITERATUUR EN COPYRIGHT

Polderman, N. & M.G. Kellaert-Knol

© Basic Trust, Haarlem - Versie 2012.4

 

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 2,00 per afname