Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Dit is een observatielijst voor personen in behandeling in de GGZ.
Er zijn drie varianten:
HoNOS-12 voor volwassenen
HoNOS-CA voor jongeren
HoNOS-65+ voor ouderen
DOEL De HoNOS is een observatielijst en wordt dus niet door de cliënt zelf, maar door de behandelaar ingevuld. De uitkomst op de HoNOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is. De HoNOS kan op meerdere momenten voor, tijdens of na een behandeling ingevuld worden, zodat de verandering in klachten in kaart gebracht wordt. Het doel van de HoNOS is dan ook het evalueren van de behandeling of begeleiding.
De score loopt van 0 (geen probleem) tot en met 4 (zeer ernstig probleem). De scores worden door getrainde hulpverleners op grond van observaties bepaald.
ANTWOORDTYPE De HoNOS bestaat uit 12 schalen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen 2 weken hebben voorgedaan. Binnen één schaal wordt het meest ernstige punt, symptoom of probleem tijdens die periode gescoord.
SCORING De schalen bestrijken alle gebieden van het dagelijks leven (mentaal, sociaal, emotioneel, vaardigheden) waarbij de schalen zijn toegespitst op de leeftijdscategorie. De HoNOS-12 heeft een addendum met drie schalen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN In Nederland is de oorspronkelijk Engelse HoNOS vertaald en gevalideerd. De psychometrische eigenschappen zijn goed. De lijst is goed geschikt voor ROM doeleinden.
NORMGROEP Er zijn geen referentiegroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
©Wing et al. (1998) Engelse Ministerie van Volksgezondheid
Vertaling uitgegeven door het Trimbos instituut: HoNOS-12 (2001) N. Mulder, J. Loos, A. Wierdsma & H. Poodt; HoNOS-CA (2003) T. Staring, E. Hofman & N. Mulder; HoNOS-65+ (2003) T. Staring, J. Stobbe & N. Mulder;
LICENTIEKOSTEN n.v.t.