Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

INVENTARISATIELIJST DAGELIJKSE BEZIGHEDEN (IDB)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Angst: obsessie/compulsie
DOEL De IDB is een korte zelfrapportagevragenlijst over "hoe u zich gedraagt tijdens uw dagelijks leven" en is bedoeld voor het meten van OCD bij volwassenen. De vragen beslaan de volgende aspecten van OCD: herhalen en controleren, rigide handelingen, vuil en besmetting, netheid en nauwgezetheid, irreële gedachten, besluiteloosheid.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 32 items die kunnen worden beantwoord op een 5-puntsschaal van nooit (1) tot zeer vaak (5).
SCORING De scores worden berekend door de scores van de individuele antwoorden op te tellen. De minimale score is 32, de maximale score is 160. De totaalscores worden vergeleken met normgroepen.
SUBSCHALEN Er worden geen subschalen onderscheiden.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Uit onderzoek blijkt dat de IDB een betrouwbaar en valide instrument is, dat discrimineert tussen obsessief compulsieve patiënten, psychiatrische patiënten en normale personen. De interne consistentie is hoog.
NORMGROEP Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Scores kunnen worden vergeleken met: (1) dwangpatiënten (2) dwangpatiënten uit de huisartsenpopulatie (3) psychiatrische patiënten (4) hoofdpijnpatiënten (5) studenten en (6) normale personen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Kraaimaat, F.W. (1994). De Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden (IDB). Gedragstherapie, 27, 149–153.
© 1976 F.W. Kraaimaat & C.M.J. van Dam-Baggen
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.