Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY - SELF RATED (IDS-SR)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Adolescenten en volwassenen
DOEL De IDS-SR is een zelf-rapportage vragenlijst bestaande uit 30 items die de ernst van depressieve symptomen in kaart brengt. De ernst van de klachten worden uitgevraagd over een periode van de afgelopen zeven dagen.
ANTWOORDTYPE De IDS-SR heeft 30 items waarvan er 28 dienen te worden ingevuld. Zo zijn er vier voorwaardelijke vragen waarvan cliënt er maar twee mag invullen. Er is sprake van vraag afhankelijke antwoorden waarvan het overgrote deel over vier keuzeopties beschikt en een enkele uit drie en twee keuzeopties. Hierbij bestaat de puntenscoring telkens uit 0, 1, 2 of 3 punten.
SCORING De scoring van de items wordt bij elkaar opgeteld. De totaalscore zegt dan iets over de ernst van de depressieve symptomen. Een score van 0 tot en met 13 punten staan voor geen ernst, 14 tot en met 25 staat voor milde ernst, 26 tot en met 38 staat voor gemiddelde ernst, 39 tot en et 48 staat voor ernstig en 49 en hoger voor zeer ernstig.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Uit een studie (Rush et al. (1996)) gebruikmakend van n=456 bleek dat de interne consistentie van de IDS-SR goed tot zeer goed is (Conbach's aplha = 0.94).
NORMGROEP Voor de IDS-SR zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 1996 Rush et al. 
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN Geen licentiekosten
MEER INFO

http://www.ids-qids.org/about.html