Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION (IIEF)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassen mannen – Erectieproblemen
DOEL De IIEF is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst gericht op het vermogen een erectie te krijgen en de kwaliteit van het seksleven.
ANTWOORDTYPE Items 1-10 worden beantwoord op een 6-punts Likert schaal van 0 tot 5, bijvoorbeeld: 0 = geen seksuele activiteit en 5 = bijna altijd seksuele activiteit.
Items 11-15 worden beantwoord op een 5-punts Likert schaal van 1 tot 5, waarbij 1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden.
SCORING De score wordt berekend door de scores van alle subschalen op te tellen.
Er worden zes subschalen onderscheiden:
  • Erectiefunctie
  • Orgasmefunctie
  • Seksueel verlangen
  • Tevredenheid geslachtsgemeenschap
  • Algehele tevredenheid
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is onvoldoende onderzoek gedaan in Nederland om met zekerheid uitspraken te doen over de psychometrische eigenschappen van de IIEF bij een Nederlandse populatie.
NORMGROEP Er zijn geen referentiegroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© R.C. Rosen, A. Riley, G. Wagner, I.H. Osterloh, J. Kirkpatrick & A. Mishra (1997)
Rosen RC, Cappelleri JC, Gendrano N 3rd. The International Index of Erectile Function (IIEF): a state-of-the science review. Int J Impot Res. 2002 Aug;14(4):226-44
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.