Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Jeugdthermometer

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en Jeugd – Cliënttevredenheid
DOEL De Jeugdthermometer is ontwikkeld om ervaringen van jongeren of ouders/verzorgers met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.
De Jeugdthermometer heeft twee varianten:
JT-O (ouderversie)
JT-J (zelfinvulformulier voor jongeren vanaf 12 jaar)
ANTWOORDTYPE Er zijn verschillende antwoordcategorieën: ja/nee, multiple choice en open vragen.
SCORING De scores worden binnen verschillende categorieën (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de therapeut, inspraak en keuzevrijheid) opgeteld en gemiddeld. TelePsy heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het is een algemene patiëntenenquête.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Het basisontwerp van Jeugdthermometer GGZ is ontwikkeld door het Trimbos instituut in opdracht van GGZ Nederland.
© 2003 & 2005 Trimbos-instituut. Bransen, Wijngaarden & Kok, 2003.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN JT-O € 0,39 per afname JT-J € 0,36 per afname