Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

KLACHTENLIJST CHRONISCHE STRESS (KCS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Stress/burn-out/overspanning
DOEL De “Klachtenlijst Chronische Stress” is de opvolger van de OK (Overspanningsklachtenlijst). De kern van het Chronisch Stress Syndroom is dat het individu als gevolg van chronische stress niet meer in staat is om nieuwe of complexe informatie adequaat te verwerken, zowel op cognitief als emotioneel gebied, met persoonlijk disfunctioneren als gevolg.
ANTWOORDTYPE Het is een lijst met 26 klachten die gescoord worden op een 5-puntsschaal van nooit (= 1) tot zeer veel (= 5).
SCORING Er wordt een totaalscore berekend en een score op de 11 kernsymptomen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De KCS blijkt een valide en betrouwbaar instrument, dat een eendimensionaal concept meet, namelijk het klachtniveau bij chronische stress (“overspannenheid/burn-out/surmenage”).
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Schmidt, A.J.M., & Dorant, E. (2010). De klachtenlijst chronische stress handleiding. Verkrijgbaar bij de auteurs: info@sprintum.nl.
© 2010 A.J.M. Schmidt & E. Dorant.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.