Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Korte Klachtenlijst (KKL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Psychopathologie
DOEL De KKL is ontwikkeld om psychisch lijden te meten in het kader van diagnostiek en het behandeleffect te evalueren. Het voordeel van de KKL tegenover andere vragenlijsten over psychopathologie is dat de KKL korter is en zich enkel richt op het psychisch lijden.
ANTWOORDTYPE De KKL bestaat uit 13 multiple choice vragen en 1 vraag met een open antwoord. De multiple choice vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “geen” (0) tot “heel erg” (4).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden van vragen 1-13 bij elkaar op te tellen.
SUBSCHALEN Totaalscore (0-52)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De KKL heeft een goede interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid is voldoende. De congruente validiteit, begrips- en criteriumvaliditeit zijn goed. De totaalscore lijkt gevoelig voor effecten van behandeling.
NORMGROEP De beschikbare normgroepen zijn algemeen, mannelijke psychiatrische patiënten en vrouwelijke psychiatrische patiënten.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Lange, A. & Appelo M. (2007). Handleiding Korte Klachten Lijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
© 2007 A. Lange en M. Appelo, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
HANDLEIDING Bohn Stafleu van Loghum http://www.bsl.nl/shop/ggz.html
LICENTIEKOSTEN € 0,91