Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

LICHAMELIJKE KLACHTENVRAGENLIJST (LKV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen (25 – 69 jaar) - Somatisatie
DOEL De LKV is bedoeld voor onderzoek naar somatisatie, al dan niet met co-morbiditeit met angst en depressie, door middel van 51 vragen.
ANTWOORDTYPE De antwoorden voor de aanwezigheid van klachten in de afgelopen week worden gegeven op een 4-puntsschaal van 0 (“ik had hier geen last van”) tot 3 (“ik had hier vaak last van”).
SCORING De somscore wordt berekend door de scores op de afzonderlijke items bij elkaar op te tellen (0 – 153).
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het onderzoek naar de LKV wordt uitgevoerd door het SOUL-project in Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum.
NORMGROEP De respondenten kunnen worden vergeleken met:
Normalen vs. Huisartsenconsultatie
Mannen vs. Vrouwen
Populatie met angst / depressie vs. Populatie zonder angst / depressie
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2003 Leids Universitair Medisch Centrum, A.M. van Hemert. De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan
LICENTIEKOSTEN n.v.t.