Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

LIEBOWITZ SOCIAL ANXIETY SCALE (LSAS)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Sociale Angst
DOEL De LSAS wordt gebruikt om de ernst van sociale angst en sociale vermijding te meten. De LSAS omvat 24 vragen waarvan er 11 gaan over sociale situaties en 13 over situaties waarin men moet presteren. Al deze vragen worden twee keer beantwoord, 1 keer voor de mate van vermijding en 1 keer voor de angst en vrees die de situatie oproept.
ANTWOORDTYPE De vragen worden beantwoord op een 4-puntsschaal voor angst (van 0 = geen, tot 3 = heel erg) en eveneens op een 4-puntsschaal voor vermijding (0 = nooit tot 3 = bijna altijd).
SCORING

De score wordt berekend door de scores op de samenstellende items op te tellen. Een score kleiner dan 10 wijst op mensen zonder klachten en scores hoger dan 50 worden beschouwd als passend bij matige tot ernstige sociale angst.

  • Sociale angst
  • Sociale vermijding
  • Prestatie angst
  • Prestatie vermijding
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Psychometrische gegevens zijn voor het Nederlandse taalgebied nog niet beschikbaar.
NORMGROEP score < 10 = normaal
score > 50 = matig tot ernstig
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 22, 141–173.
Overgenomen met toestemming van S. Karger AG, Basel.
© Nederlandse vertaling: Dr. I. M. van Vliet, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan
LICENTIEKOSTEN n.v.t.