Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MANCHESTER VERKORTE KWALITEIT VAN LEVEN METING (MANSA-12/16)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Kwaliteit van leven
DOEL De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld om de kwaliteit van leven vast te stellen. De vragen verwijzen naar tevredenheid over baan, woning, algehele gezondheid en dergelijke.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 12/16 gesloten vragen waarbij de tevredenheid wordt vastgesteld over leefomstandigheden. Bij de MANSA 16 zijn 4 extra items over veiligheid en vriendschap toegevoegd. De extra items worden niet gebruikt in de totaalscore. Een hogere score wijst op een hogere tevredenheid.
SCORING De score wordt bepaald door de scores van de 12 items op te tellen (som MANSA) of de 12 items te middelen (gemiddelde score MANSA).
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP n.n.b.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Ch. van Nieuwenhuizen, A.H. Schene & M.W.J. Koeter (2000).
Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.