Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MATE – MODULE 4: AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIK

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen met verslavingsproblematiek
DOEL De MATE Module 4 helpt om een diagnose van afhankelijkheid of misbruik te stellen.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 11 Ja/Nee vragen.
SCORING Afhankelijk en misbruik worden berekend door de betreffende items op te tellen. De ernst wordt bepaald door de totaalscore van alle items.
SUBSCHALEN Afhankelijkheid [S4.1]
Misbruik [S4.2]
Ernst afhankelijkheid/misbruik [S4.3]
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.