Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MATE-Q1 (MODULE 9): MIDDELEN: VERLANGEN

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen met verslavingsproblematiek
DOEL De MATE Q1 (Module 9) is een zelfrapportagevragenlijst gebaseerd op de Obsessive-Compulsive Drinking Scale en kan beschouwd worden als een maat voor ernst van de verslaving.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 5 items waarbij men antwoordt op een 4-puntsschaal.
SCORING De score wordt berekend door de scores van alle items op te tellen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.