Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MATE - UITKOMSTEN MODULE 1: MIDDELENGEBRUIK (MATE-U-1)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen met verslavingsproblematiek
DOEL De MATE - Uitkomsten Module 1 is een interview bedoeld om het gebruik van alcohol, psychoactieve stoffen, nicotine en gokken te inventariseren. De vragenlijst beperkt zich, in tegenstelling tot de normale MATE-1, tot vragen over het aantal gebruiksdagen per middel in de afgelopen 30 dagen. Daarbij wordt er bij alcohol, nicotine en gokken gevraagd naar de gewoonlijke gebruikshoeveelheid.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 21 items met een open antwoordveld.
SCORING De score wordt berekend door de scores van alle items op te tellen.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.