Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MENTAL HEALTH CONTINUUM – SHORT FORM (MHC-SF)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Positieve geestelijke gezondheid
DOEL De MCH-SF is opgebouwd uit veertien items die drie dimensies van positieve geestelijke gezondheid (emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden) gedurende de afgelopen maand meten.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit veertien items waarbij gescoord wordt op een 6-puntsschaal van 'nooit' (0) tot 'elke dag' (5).
SCORING De mate van positieve geestelijke gezondheid wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle items.
SUBSCHALEN Totaalscore
Emotioneel welbevinden
Sociaal welbevinden
Psychologisch welbevinden
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De MHC-SF is een betrouwbaar en valide instrument gebleken om positieve geestelijke gezondheid te meten in de Nederlandse bevolking.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster, P.M., & Keyes, C.L.M. (2011).
Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF).
Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110
LICENTIEKOSTEN n.v.t.