Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MOBILITY INVENTORY (MI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Angst/Paniek/Vermijding
DOEL De MI is een angstvragenlijst die de mate van vermijding meet, terwijl de patiënt alleen is of wanneer de respondent vergezeld wordt door iemand anders. De lijst omvat een reeks activiteiten of situaties die vaak worden vermeden door patiënten met paniekstoornis en agorafobie. Deze activiteiten zijn ondergebracht in categorieën, zoals winkels, grote open ruimten, reizen, een auto besturen of meerijden in een auto. De respondent dient aan te geven in hoeverre de situatie wordt vermeden. Ook wordt gevraagd om de vijf meest relevante situaties aan te kruisen. Tevens kan met de lijst de frequentie van paniekaanvallen worden gemeten. Ten slotte wordt de respondent gevraagd aan te geven wat de actieradius is waarbinnen hij/zij durft te reizen.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit vragen over plaatsen of situaties die in meer of mindere mate vermeden worden. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal van “ik vermijd het nooit = 1” tot “ik vermijd het altijd = 5” .
SCORING De mate van vermijding wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle items.
SUBSCHALEN Er worden twee subschalen onderscheiden, namelijk vermijding alleen en vermijding wanneer de respondent begeleid wordt door een vertrouwde metgezel.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De test is betrouwbaar en valide en gevoelig voor therapie-effect.
NORMGROEP Er zijn normtabellen voor mannen en vrouwen, ten opzichte van ‘normalen’ en patiënten.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
De Beurs, E. (1993). The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia. Amsterdam, The Netherlands: Thesis publishers.
© 1985 D.L. Chambless
Nederlandse vertaling: E. de Beurs, 1995
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.