Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

MAUDSLEY MARITAL QUESTIONNAIRE (MMQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Relaties
DOEL De MMQ meet de tevredenheid over het seksueel contact, de relatie en het leven in het algemeen. Naar specifieke seksuele functiestoornissen wordt niet gevraagd.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 20 items met antwoordmogelijkheden van 0 tot en met 8 (bijvoorbeeld zeer tevreden = 0 tot en met zeer ontevreden = 8).
SCORING De score wordt berekend door de scores per subschaal op te tellen. Een hoge score reflecteert een hoge mate van ontevredenheid.
SUBSCHALEN Er worden drie subschalen onderscheiden: Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene satisfactie.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is onvoldoende onderzoek gedaan in Nederland om met zekerheid uitspraken te doen over de psychometrische eigenschappen van de MMQ bij een Nederlandse populatie. Voorlopige bevindingen wijzen erop dat het een effectieve screeningsvragenlijst is.
NORMGROEP Er zijn geen referentiegroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© M.J. Crowe (1978). Bewerkt door W.A. Arrindell, W. Boelens, H. Lambert
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.