Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Aantal meetinstrumenten Volwassenen Cure gereduceerd

Onlangs heeft Stichting Benchmark GGZ (SBG) bepaald dat het aantal meetinstrumenten binnen het zorgdomein Volwassenen Cure wordt teruggebracht naar drie instrumenten. Vanaf 1 juli 2016 zal enkel nog de OQ-45, BSI en SQ-48 door SBG geaccepteerd worden. Alle drie instrumenten zijn binnen onze testotheek beschikbaar.

Geleidelijk overgang
Zorgaanbieders die door deze verandering moeten overstappen naar een andere meetinstrument kunnen dit geleidelijk doen door lopende behandeltrajecten voort te zetten met de huidige instrumenten en nieuwe trajecten te meten met een van de eerder genoemde instrumenten. Hiervoor krijgen zij een periode van zes maanden. De aanlevering van nametingen, met instrumenten die worden uitgefaseerd, is daarentegen mogelijk tot 1 januari 2018.

Concrete stappen
Om er zeker van te zijn dat zorgaanbieders in hun transitie de laatste adviezen en instructies rondom de wijziging meenemen, adviseert de SBG om pas vanaf 1 juli 2016 concrete stappen te zetten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de originele publicatie van de SBG.