Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

FAQ aanlevering ROM voor vrijgevestigden

In verband met de contractering 2017 krijgen wij veel vragen over de aanlevering van ROM-gegevens voor vrijgevestigden. Hieronder geven wij zo goed mogelijk antwoord op de meest gestelde vragen. Vrijgevestigden willen wij voor deze en overige vragen tevens doorverwijzen naar de nieuwe website van SVR: www.vrijgevestigde.nl Volledigheidshalve willen wij vermelden dat aan de inhoud van dit bericht geen rechten kunnen worden ontleend.

Ik werk niet met een EPD. Is een EPD noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor aanlevering?

Ja. De aan te leveren data bestaat onder andere uit gegevens over uw behandel- en zorgtrajecten, de bijbehorende diagnoses en cliëntkenmerken, informatie over (hoofd)behandelaars en gegevens over de uitkomsten van de relevante uitkomstmetingen. Deze gegevens komen uit het EPD- en de ROM-applicatie. TelePsy kan alleen de ROM-gegevens aanleveren, aangezien wij niet beschikken over de EPD-gegevens. Voor een volledige aanlevering dient u dus ook een EPD te gebruiken.

Is een koppeling tussen TelePsy en mijn EPD nodig om gegevens aan te kunnen leveren bij de TTP?

Nee. Een koppeling met een EPD dient op de eerste plaats het gebruikersgemak (o.a. vereenvoudigde inlog, overdracht gegevens). In principe leveren EPD en ROM-leveranciers uw data volledig gescheiden aan bij de TTP. Een EPD koppeling staat dus los van de TTP koppeling.

Waarom moet ik het BSN nummer invoeren? Wordt daarmee de privacy van mijn patiënten geschaad?

Het koppeling van ROM- en EPD-gegevens vindt plaats op basis van het BSN en is dus noodzakelijk. Voordat het BSN wordt verstuurd naar de TTP wordt het echter gepseudonimiseerd, waardoor het niet meer te herleiden is tot een individueel persoon.

Welke tests zijn geschikt voor ROM?

Voor volwassenen cure kunt u uitsluitend gebruik maken van de OQ-45, SQ-48 en BSI (niet te verwarren met de BSI-18). Voor meer informatie zie ook onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Voor cliënttevredenheid gebruik ik nu de CQI-k. moet ik overstappen op de CQI-GGZ-VZ-AMB?

Ja. U kunt de CQI-k nog tot uiterlijk eind 2016 gebruiken, daarna komt deze te vervallen. Voor meer informatie zie ook onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Worden ROM-gegevens met terugwerkende kracht aangeleverd?

Ja. De centrale infrastructuur wordt ingeregeld om gegevens vanaf 1 oktober 2016 te verzamelen. Het gaat hierbij om afgesloten behandeltrajecten, waarbij een begin- en eindmeting heeft plaatsgevonden. De eindmeting moet vallen na 1 oktober. Echter, de beginmeting zal, zeker in het begin, vóór die datum van 1 oktober 2016 liggen. In principe worden beginmetingen aangeleverd vanaf 1 oktober 2015, zolang de eindmeting maar is gedaan na 1 oktober 2016. (let op: de informatie over dit onderwerp op de website van SVR kan verwarrend zijn. SVR heeft aangegeven dit aan te passen in lijn met het hier vermelde antwoord).


Maastricht, 22 september 2016