Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Nieuwe screeningsinstrumenten voor e-diagnostiek en triage

In 2010 is door TelePsy een begin gemaakt met de ontwikkeling van een screeningsinstrument, ten behoeve van triage(diagnostiek), zorgindicering en behandelplanning in de huisartspraktijk en in de GGZ. Het instrument, de TeleScreen, wordt inmiddels ingezet binnen tal van huisartspraktijken, GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken in Nederland. Met de invoering van de Basis GGZ in 2014 is de vraag naar screeningsinstrumenten verder toegenomen, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jeugd.


In samenwerking met verscheidene GGZ-partners biedt TelePsy dit jaar drie nieuwe screeningsinstrumenten. In wisselende samenstelling wordt hierbij samengewerkt met GGNet, Apanta GGZ, PSYA, Lentis, Rivierduinen, Praktijk VRIJ en Bosman GGZ. In januari is de verkorte versie van de TeleScreen, de “QuickScreen” vrijgegeven voor gebruik. Daarnaast wordt gewerkt aan de TeleScreen Junior en een Zelfscreener. Alle instrumenten hebben gemeen dat ze adaptief zijn, indicaties genereren op DSM-IV classificatiegebieden en een advies genereren over het meest geschikte vervolgtraject: zelfhulp, huisarts met praktijkondersteuner, generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt samengewerkt met Maastricht University.

 

De QuickScreen kan worden ingezet voor patiënten vanaf 16 jaar, met uiteenlopende klachten van lichte tot matige ernst. Er is geen vermoeden van persoonlijkheidspathologie, of deze conflicteert niet met een klachtgerichte behandeling. Anders dan de TeleScreen is de QuickScreen geschikt om te worden ingezet door zorgverleners die geen uitputtende kennis hebben van psychodiagnostiek, zoals de huisarts of POH-GGZ.

De TeleSreen Junior is bedoeld voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De resultaten dienen getoetst te worden door een zorgverlener met gedegen kennis van psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen. Er wordt zowel een kinder- als ouderversie van de vragenlijst ontwikkeld. De verwachting is dat het instrument rond juli kan worden vrijgegeven voor gebruik.
De Zelfscreener wordt in eerste instantie ontwikkeld voor en in samenwerking met Lentis. In een later stadium kunnen ook andere praktijk en instellingen gebruik maken van het instrument. De Zelfscreener is een eenvoudige screeningslijst die kan worden geïntegreerd binnen een bestaande website. Cliënten kunnen de vragenlijst zelfstandig benaderen, volledig vrijblijvend en anoniem. Uitkomsten worden direct aan de cliënt gecommuniceerd en beperken zich tot psycho-educatie, advies over een passende zelfhulpwebsite, of advies om contact op te nemen met de huisarts.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@telepsy.nl.

 

Maastricht, 4 februari 2014