Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Betaaltitel NZa voor triagediagnostiek

TelePsy heeft in samenwerking met verschillende huisartsen en ggz-professionals een e-diagnostiek tool ontwikkeld waarmee het bedrijf gespecialiseerde ggz-ondersteuning kan bieden aan huisartsen. De oplossing is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erkend met een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze nieuwe vorm van triagediagnostiek voor de geestelijke gezondheidszorg aan patiënten kunnen vergoeden.

 

TelePsy helpt huisartsen via online triagediagnostiek patiënten met psychische en psychosociale problemen door te verwijzen naar de juiste instanties. Hiermee wordt voorkomen dat patiënten onnodig, te zwaar of verkeerd verwezen worden. Het systeem maakt gebruik van semigestructureerde interviews, die vervolgens specifiekere tests kunnen genereren op bepaalde probleemgebieden. Op deze manier kan snel worden bepaald wat de oorzaak van de problemen is en hoe ernstig die problemen zijn. De resultaten worden door een ggz-professional beoordeeld en vervolgens telefonisch besproken met de patiënt. De huisarts krijgt de diagnose en een onderbouwd advies voor (eventuele) verwijzing naar de meest geschikte behandelaar, vaak binnen enkele dagen en zonder eigen bijdrage voor de patiënt.

 

Wachtlijsten

De ggz kampt al jaren met lange wachtlijsten en hoge kosten. Door huisartsen te ondersteunen bij de triagediagnostiek van ggz-problematiek, kunnen zij hun regiefunctie beter vervullen. Hiermee worden wachtlijsten verkort en onnodige kosten van verkeerde verwijzingen bespaard.

 

Universiteit Maastricht

TelePsy wordt in een pilotfase al ingezet door verschillende huisartsen in  Oostelijk Zuid-Limburg. Het is de bedoeling dat de pilot de komende periode verder wordt uitgebreid, waardoor meer huisartsen kunnen deelnemen. Stichting Robuust, een samenwerkingsverband tussen CZ en UVIT, heeft een subsidie toegekend aan TelePsy om het product de komende jaren op effectiviteit en kostenbesparing te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

 

Bram de Wit, huisarts in Heerlen: “Geestelijke gezondheidszorg is een complex gebied, waarover een huisarts vaak niet genoeg kennis bezit. Op dit moment wordt in de gezondheidszorg vooral gekeken naar hoeveel geld er uitgegeven wordt, maar niet waaraan. De laatste tijd zien we dat mensen steeds laagdrempeligere, dure zorg zijn gaan gebruiken zonder dat ze er beter van worden. Om de kosten van de ggz in de hand te houden, is het zaak om goed onderbouwde drempels in te bouwen en patiënten meteen naar de juiste instantie te verwijzen. Met TelePsy kan dat nu heel gemakkelijk: huisartsen kunnen op basis van de diagnose beoordelen of iemand verwezen moet worden: licht waar het kan, zwaar waar het moet.”

 

Marco Essed, Algemeen Directeur bij TelePsy: “De tweedelijns ggz behandelt jaarlijks bijna een miljoen mensen. Uit het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) GGZ, blijkt dat maar liefst 30 procent hiervan te zwaar is doorverwezen. Niet eens meegerekend is het aantal patiënten dat in eerste instantie terecht komt bij instellingen of praktijken die niet over de juiste expertise beschikken. Dit kost de gezondheidszorg ieder jaar onnodig veel geld en patiënten onnodig veel leed en tijd. Met specialistische triagediagnostiek op het niveau van de huisarts is veel winst te behalen.”

 

De betaaltitel is geldig voor een proefperiode van drie jaar. Als deze proef succesvol is, kan de betaaltitel na twee jaar worden omgezet in een definitieve vorm