Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Statistieken: Cliëntvoorkeuren in de GGZ

Binnen de GGZ is een goede match tussen cliënt en therapeut van essentieel belang. Onderdeel van de triagediagnostiek, die TelePsy biedt ter ondersteuning van huisartsen en POH-GGZ, vormt om die reden een inventarisatie van cliëntvoorkeuren.

 

Aansluitend op de psychologische tests, wordt een extra vragenlijst toegevoegd, waarin o.a. wordt gevraagd naar voorkeuren op het gebied van leeftijd, geslacht en therapievorm. Daarnaast vragen wij naar motivatie en hoe ver een cliënt bereid is om te reizen. Deze informatie kunnen huisartsen en POH-GGZ desgewenst gebruiken om een eventuele verwijzing naar de GGZ te optimaliseren.

 

Wij hebben de antwoorden van bijna 1.250 cliënten het afgelopen jaar, die hiervoor toestemming hebben gegeven, geanalyseerd en omgezet in statische informatie. Dit heeft een aantal interessante uitkomsten opgeleverd, die tevens bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

 

Voor een overzicht van de statistieken kunt u op de volgende link klikken: Statistieken Cliëntvoorkeuren GGZ

 

Maastricht, 15 maart 2013