Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Tussenevaluatie triagediagnostiek

Eind juli heeft er weer een tussenevaluatie plaatsgevonden van het project "triagediagnostiek GGZ". De interesse voor de tool is onverminderd groot. Op dit moment heeft zo’n 25% van de huisartsen en POH-GGZ in Limburg zich aangemeld en zij waarderen de triagediagnostiek met een gemiddeld rapportcijfer 8,1.

 

Evaluatie van de echelonadviezen lijkt het onderzoek van het Trimbos (Nemesis-onderzoek) te bevestigen. Gesteld wordt dat 30% van de patiënten in de tweedelijns GGZ ook in de eerstelijn behandeld had kunnen worden (zie ook Advies Basis GGZ). Op basis van het Trimbos onderzoek wordt 73,8% van de patiënten met een GGZ-indicatie naar de tweedelijn verwezen; TelePsy adviseert in iets minder dan 50% van de gevallen een tweedelijns traject.

 

Bij 81% van de diagnostiekaanvragen is er sprake van een GGZ-indicatie in de eerste- of tweedelijns GGZ. Tot de eerstelijns GGZ wordt tevens de POH-GGZ gerekend. Bij 10% van de diagnostiekaanvragen is er geen GGZ-indicatie, is een zelfhulpprogramma toereikend, of is het maatschappelijk werk aan zet. Patiënten betalen voor de triagediagnostiek in de meeste gevallen geen eigen bijdrage of eigen risico. Hierdoor is er een gezonde prikkel om een GGZ-traject te voorkomen, als daar op basis van de waarschijnlijkheidsdiagnose geen directe noodzaak voor is. In 9% van de gevallen adviseren wij farmacotherapie, een tweesporenbeleid en een enkele keer derdelijn. Wij baseren ons echelonadvies op de GGZ-kompas (Trimbos) en “afbakening eerste- en tweedelijn psychiatrische zorg” (Trimbos).

 

Opvallend is dat het grootste deel van de patiënten neutraal staat ten opzichte van het digitaal uitvragen van klachten, 16% heeft zelfs liever een computer, 32% spreekt de voorkeur uit voor een psycholoog van vlees en bloed. Op de vraag of de computer de klachten heeft uitgevraagd antwoord 89% neutraal tot zeer volledig. Van de 11% die aangeeft dat de klachten onvolledig zijn uitgevraagd door de computer, geeft het merendeel aan dat de psycholoog dat in het telefoongesprek alsnog heeft gedaan. Patiënten waarderen TelePsy met een rapportcijfer van 7,4.

 

Maastricht, 3 september 2012