Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Nieuwsbrief maart 2017

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Eind vorig jaar heeft TelePsy haar jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ook dit jaar zijn onze gebruikers erg tevreden en hebben wij waardevolle feedback ontvangen voor verdere kwaliteitsverbetering.

In totaal hebben 383 gebruikers (20% van de genodigden) de vragenlijst ingevuld. Zij beoordelen TelePsy gemiddeld met een 7,8. 79% van de gebruikers is tevreden of zeer tevreden over de beschikbare functionaliteiten (18% is neutraal), 81% is tevreden of zeer tevreden over de beschikbare vragenlijsten (15% is neutraal), 82% is tevreden of zeer tevreden over de vormgeving (15% is neutraal), 83% is tevreden of zeer tevreden over de klantvriendelijkheid van onze medewerkers (17% is neutraal).

Een aantal gebruikers geeft aan dat zij bij het klaarzetten van tests meer informatie over de betreffende test willen kunnen inzien. Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij, binnen de regels van de testuitgevers, meer informatie kunnen verstrekken, die u helpt bij het maken van een testkeuze en de interpretatie van testresultaten. Daarnaast spannen wij ons in om testuitgevers te bewegen handleidingen kosteloos beschikbaar te stellen. De handleiding van de BSI is inmiddels gratis in te zien via “Informatie” in de menubalk (zodra u bent ingelogd).

2016 was het eerste jaar dat wij educatie, oefeningen, dagboeken en modules aanboden. 49% van de gebruikers is hier tevreden of zeer tevreden over (43% is neutraal). De belangrijkste feedback was dat sommige onderdelen wat diepgang misten. Tevens gaven enkele gebruikers aan behoefte te hebben aan meer content voor kinderen en jeugdigen. Wij gaan met deze opmerkingen aan de slag en vragen daarbij ook om uw hulp. Momenteel zijn wij bezig met de inrichting van een gebruikerspanel. Het gebruikerspanel helpt bij het bepalen van de behoefte en geeft feedback tijdens het ontwikkelproces. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van blended behandelmodules, in samenwerking met verschillende experts. Naar verwachting zullen dit jaar reeds enkele modules worden vrijgegeven. Wilt u ook een bijdrage leveren, in het gebruikerspanel of als expert, dan kunt u zich aanmelden via info@telepsy.nl.

Tot slot hebben wij de gebruikers gevraagd hoe zij met TelePsy in aanraking zijn gekomen. Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat TelePsy hen is aanbevolen door een collega of bekende. Wij zijn er trots op dat zoveel gebruikers op deze manier bij ons terecht zijn gekomen. Bestaande klanten blijken nog altijd de beste ambassadeurs. 

Door: Marco Essed (Algemeen directeur) 

MultiMedia Screener

MultiMedia Screener

Het gebruik van MultiMedia (video, animatie, plaatjes en/of geluid) i.p.v. enkel op tekst gebaseerde vragen, kan een uitkomst bieden om problemen van cliënten gemakkelijker, laagdrempeliger en op een toegankelijkere manier in kaart te brengen. Dit kan zorgen voor betere kennis van de klachten van de cliënt. Door het gebruik van MultiMedia kunnen bovendien meer doelgroepen bereikt worden, zoals immigranten, mensen met leesproblemen en kinderen. TelePsy wil daarom een MultiMedia Screener ontwikkelen, in navolging op onze eerdere screeningsinstrumenten.

Een voor de cliënt begrijpelijke online screener ontwikkelen blijft, vooral wat betreft taal, een uitdaging. Professionals gebruiken in de communicatie met de cliënt vaak technische termen, omdat ze hiermee zijn opgeleid, gewend zijn om deze terminologie te gebruiken (bijv. met collega’s) en er vaak geen ander, ‘niet-technisch’ woord beschikbaar is. Cliënten kunnen daarnaast overvraagd worden door de hoeveelheid vragen. Zelfs mensen die over hoge taalvaardigheid beschikken kunnen moeite hebben met het begrijpen van vragen, bijvoorbeeld omdat ze gefocust zijn op hun eigen symptomen of omdat ze overstuur zijn, wat vaak gepaard gaat met concentratie problemen. Met het ontwikkelen van de MultiMedia Screener hoopt TelePsy zorgverleners en cliënten in de toekomst nog beter te ondersteunen.

Voordat TelePsy een dergelijk systeem gaat ontwikkelen en evalueren, willen wij u als mogelijke gebruiker van de MultiMedia Screener betrekken bij dit idee. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening omtrent een MultiMedia Screener. Graag nodigen wij u dan ook uit voor een korte enquête. Het invullen van deze enquête duurt slechts enkele minuten en uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt

U kunt de enquête invullen via de volgende link: Start de enquête hier

Mocht u vragen hebben over de MultiMedia Screener, neem dan gerust contact op met Nadine Gijzen via n.gijzen@telepsy.nl 

Door: Ies Dijksman (Research and Development Manager en PhD-student Maastricht University)

Voordelen van e-mental health

E-mental health inzetten en daarmee de kwaliteit van uw zorg verbeteren? Dat kan!

Waarschijnlijk heeft u voor uw vak gekozen vanwege uw grote interesse in de mens en de zorg die hij of zij op dat moment nodig heeft. Het gebruik van e-mental health als aanvulling op uw reguliere behandeling kan die zorg verbeteren en vergemakkelijken, voor zowel u als uw cliënt. Zelfs wanneer u helemaal niet zo ICT-minded bent. Enkele belangrijke voordelen van het gebruik van e-mental health als aanvulling op uw reguliere behandeling op een rij:

Voordeel 1: Toegang tot zorg wordt laagdrempeliger
Het eerste voordeel is misschien wel meteen het meest belangrijke. E-mental health biedt voor uw cliënt mogelijkheden om, waar en wanneer hij of zij wilt, met zijn of haar hulpvraag aan de slag te gaan, mits er toegang tot internet is. Met het gebruik van e-mental health stopt de behandeling namelijk niet bij het verlaten van de behandelkamer, maar ontstaat de mogelijkheid om in de dagelijkse situatie actief met de hulpvraag aan de slag te gaan. Een belangrijk gevolg hiervan is dat cliënten zich vaak meer betrokken gaan voelen bij hun eigen behandeling en zich proactiever gaan opstellen.

Voordeel 2: Het behandelproces wordt diepgaander
Bij enkel face-to-face contact zit er vaak een langere periode tussen de momenten waarop u in gesprek bent met uw cliënt. In de tussentijd zijn er vaak weinig tot geen mogelijkheden tot feedback. Het inzetten van e-mental health biedt de mogelijkheid voor cliënten om vaker actief met hun behandeling bezig te zijn en eventueel terugkoppeling te krijgen, bijvoorbeeld na het invullen van een digitale oefening. Zo zet de e-mental health van TelePsy cliënten zoveel mogelijk aan tot actie, door uw cliënt bijvoorbeeld op te laten schrijven wat de ervaringen waren na het beluisteren van een audiofragment, het doen van een oefening of het zien van een filmpje. Cliënten krijgen zo meer mogelijkheden tot zelfreflectie en oefening. Een voordeel dat u weinig tot geen tijd kost, maar voor uw cliënt een verrijking van de behandeling betekent.

Voordeel 3: Cliënten worden opener
Cliënten zijn tijdens digitaal contact vaak geneigd om meer informatie te delen dan dat ze zouden doen bij enkel face-to-face contact. Dit is niet alleen het geval bij interventies die volledig digitaal worden ingezet, maar ook wanneer e-mental health wordt ingezet als aanvulling op regulier contact zoals bij de e-mental health van TelePsy. Taboegevoelige onderwerpen worden online vaak gemakkelijker besproken. Dit opent nieuwe deuren tijdens het reguliere contact.

Voordeel 4: Cliënten onthouden belangrijke informatie beter
Vaak wordt er veel besproken tijdens een face-to-face behandelsessie en uw cliënt onthoudt niet alle informatie die hij of zij krijgt. Het inzetten van e-mental health als aanvulling op uw reguliere behandelcontacten kan ervoor zorgen dat belangrijke informatie beter onthouden wordt, doordat deze thuis nog eens rustig bekeken kan worden of door oefeningen meerdere keren herhaald wordt. De progressie van de gehele behandeling kan hierdoor verbeteren.

Voordeel 5: De voortgang van de behandeling is beter bij te houden
Uw cliënt kan door het gebruik van e-mental health zijn of haar voortgang gemakkelijker bijhouden, bijvoorbeeld door het gebruik van een digitaal dagboek. Zowel u als uw cliënt krijgt op die manier een gedetailleerd inzicht in het verloop van de klachten. Dit komt de gehele therapie ten goede.

Door: Claire Collé (E-health ontwikkelaar)

Webinar

Nieuw! Online platform training

Sinds kort biedt TelePsy u de mogelijkheid om live online training bij te wonen. Tijdens het webinar leert u in 90 minuten alles over de online behandelmogelijkheden binnen het TelePsy platform en hoe u deze optimaal (en stapsgewijs) kunt integreren in het individuele behandeltraject van uw cliënten. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen via de chatfunctie.

Hoe werkt het?
Als u zich heeft ingeschreven voor een webinar, krijgt u de dag voor aanvang een e-mail met de deelnamelink waarmee u het webinar kunt volgen. Om mee te doen met het webinar klikt u een paar minuten voor aanvang op de link en vult u uw e-mailadres en naam in. Vervolgens komt u automatisch in de webinaromgeving. 

Tijdens het webinar is de trainer live te zien en te horen. Ondertussen kijkt u mee naar een presentatie of het scherm van de trainer, als hij of zij iets live wil demonstreren. U hebt volop de gelegenheid om via de chat met de trainer van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Wat heb ik nodig voor een webinar?
U kunt webinars vanaf elke locatie volgen. Het enige wat u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een webinar is:

  • Pc, laptop, tablet of smartphone;
  • Stabiele internetverbinding;
  • Goed geluid en eventueel een koptelefoon of geluidsboxen.

Schrijf u in voor ons volgend webinar
Ons volgend webinar vindt plaats op woensdag 12 april om 10.00 uur. Meld u nu aan door een e-mail te sturen naar info@telepsy.nl. De kosten van dit webinar bedragen €25,- excl. btw.

Lukt het u niet om het eerstvolgende webinar bij te wonen? Laat het ons weten, dan sturen wij u de nieuwe inschrijfmogelijkheden toe zodra deze bekend zijn.

Door: Elonique in den Bosch (Redacteur)