Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

NEDERLANDSE KLINISCHE PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST (NKPV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) is een persoonlijkheidsvragenlijst die klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken in kaart brengt bij volwassen cliënten in de ggz.
ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit 120 vragen die kunnen worden beantwoord met drie antwoordmogelijkheden, namelijk "Juist", "?" of "Onjuist". Hierbij kan "Juist" 2 punten of 0 punten opleveren, "?" levert altijd 1 punt op en "Onjuist" kan 2 punten of 0 punten opleveren. Veertien items in de vragenlijst zijn gespiegeld.

SCORING

De ruwe NKPV-schaalscores worden berekend door de scores van alle items die bij een schaal horen bij elkaar op te tellen. De scores kunnen vervolgens worden afgezet tegen een zeven norm (Zeeg laag, Laag, Benedengemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld, Hoog, Zeer hoog) gebaseerd op één van de twee normgroepen.

SCHALEN

De volgende schaalscores worden gemeten:

  • Negativisme
  • Somatisering
  • Verlegenheid
  • Ernstige Psychopathologie
  • Extraversie
  • Narcisme
Normering

Voor de NKPV zijn twee normgroepen beschikbaar: een normgroep Algemeen en een normgroep Psychiatrische patiënten. De gegevens van deze normgroepen zijn verzameld in 2013-2014.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De NKPV is op vijf van de zeven criteria ‘goed’ en op twee criteria ‘voldoende’ beoordeeld door de COTAN. De COTAN beoordeelt testinstrumenten op onder andere de kwaliteit van het testmateriaal, de normen en de betrouwbaarheid. Bekijk de volledige beoordeling en toelichting op de beoordeling. 
LITERATUUR EN COPYRIGHT

© Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn | Boom uitgevers Amsterdam

 

De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LICENTIEKOSTEN € 4,12 per afname