Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

TeleScreen

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST

DOELGROEP

 

DOEL

 

 

 

 

 

METHODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORDTYPE

 

 

 

SCORING

 

 

 

 

 

 

 

STOORNISSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICATIES

 

Volwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage)diagnostiek

 

De TeleScreen is een zelfrapportage vragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het instrument screent op de belangrijkste psychiatrische aandoeningen en andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn. De TeleScreen kan ingezet worden bij triëren van casuïstiek met enkelvoudige problematiek maar ook bij vermoedens van complexe pathologie of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

 

De TeleScreen brengt de actuele zorgbehoefte - de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen - en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. In navolging van gestructureerde interviews, zoals de SCID-I en de MINI 500, worden stapsgewijze 12 groepen van As-I stoornissen uit de DSM-IV uitgevraagd. De aanwezigheid van disfunctionele persoonlijkheidstrekken wordt uitgevraagd aan de hand van beweringen. Wanneer voldoende beweringen van een bepaalde stoornis worden bevestigd, dan wordt het criterium gescoord. Hierbij worden de 10 persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-IV aangehouden, alsmede de persoonlijkheidsstoornis NAO (depressieve en passief-agressieve). De TeleScreen is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de TeleScreen, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden.

 

De QuickScreen bestaat uit 670 vragen over de DSM-IV criteria. Vragen worden beantwoord door middel van een Ja/Nee, Juist/Onjuist, multiple choice (lengte, gewicht en middelen gebruik) en open eind antwoordformat.

 

Scoring is volledig geautomatiseerd. Wanneer een patiënt voldoet aan de criteria voor een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-IV diagnose. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-IV diagnose, maar om een indicatie voor een mogelijke diagnose. Met behulp van de aldus verkregen informatie worden indicaties gegenereerd op alle assen van de DSM-IV. De scores van maatschappelijk functioneren, leef situatie en lichamelijk gezondheid worden grafisch weergegeven. De indicaties uit de TeleScreen dienen getoetst te worden aan andere bronnen van klinische informatie.

 

Bij de scoring wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire indicaties, aanvullende indicaties en notificaties. Secundaire indicaties zijn indicaties voor bijkomende stoornissen die (waarschijnlijk) het gevolg zijn van de primaire diagnose, zoals bijvoorbeeld een verminderd seksueel verlangen het gevolg kan zijn van een depressieve stoornis. Aanvullende indicaties betreft informatie over psychopathologie die niet op de assen genoteerd wordt, maar belangrijk kan zijn voor de casusconceptualisatie, zoals paniekaanvallen of een voorgeschiedenis van middelengebruik. In het geval van suïcide gevaar of een mogelijke psychotische stoornis genereert de TeleScreen notificaties welke, indien de gebruiker beschikt over de aanvullende instellingen binnen de TelePsy-applicatie, tevens per e-mail kunnen worden verstuurd aan daartoe aangewezen personen. De TeleScreen kan stoornissen indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:

 

As-I

 • Stoornissen uit de kindertijd
 • Aan middelen gebonden stoornissen
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Aanpassingsstoornissen
 • Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (relatieproblemen, rouwreactie, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, levensfaseprobleem)

 

As-II

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheid / Gedragsstoornis voor het 15 de levensjaar
 • Borderline persoonlijkheid
 • Theatrale persoonlijkheid
 • Narcistische persoonlijkheid
 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Obsessieve Compulsieve persoonlijkheidsstoornis
 • Passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis
 • Depressieve persoonlijkheid

 

 

Acuut suïcide risico

Hoog suïcide risico

Psychotische stoornis

 

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN

De TeleScreen is een vragenlijst in ontwikkeling en is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.

 

LITERATUUR EN COPYRIGHT

© TelePsy 2014, Maastricht, H. Lionarons, E. van de Leur, R. Smit, I. Dijksman

 

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

 

LICENTIEKOSTEN

€ 7,50 per afname