Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

NEGATIVISME, PSYCHOPATHOLOGIE EN SOMATISERING TEST (NPST)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Persoonlijkheid
DOEL De NPST is ontwikkeld op het moment dat de Amerikaanse uitgever van de MMPI het standpunt innam dat het gebruik van verkorte uitgaven niet langer werd toegestaan (2004). Zodoende is getracht een vervanger te construeren voor de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM), die tot de top drie van meest gebruikte tests in Nederland behoorde. De NPST meet drie van de vijf persoonlijkheidsfactoren uit de NVM (negativisme, ernstige psychopathologie, somatisering). De “verlegenheidsschaal” uit de NVM is een parallelle test van de Sociale Inadequatie schaal van de NPV; de extraversieschaal hangt samen met andere extraversie maten.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 'Juist - ? - Onjuist' vragen.
SCORING 0, 1 of 2
SUBSCHALEN De NPST heeft de volgende subschalen:
  • NEG: Negativisme
  • PSY: Ernstige psychopathologie
  • SOM: Somatisering
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de subschalen is (zeer) bevredigend, evenals de test-hertestbetrouwbaarheid. De begripsvaliditeit is voldoende en er is onderzoek gedaan naar de voorspellende validiteit van de NPST schalen op depressie en rouw, persoonlijkheidsstoornissen en burn-out.
NORMGROEP De NPST heeft de volgende normgroepen:
  • Normalen (mannen vs. vrouwen)
  • Psychiatrische patiënten (mannen vs. vrouwen)
  • Eerstelijnspatiënten (mannen vs. vrouwen)
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Luteijn, F., Barelds, D.P.H. (2003). Handleiding NPST. Amsterdam: Hartcourt assessment B.V.
© 2003 Hartcourt Assessment B.V., Amsterdam, The Netherlands
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 2,45 per afname