Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

NEDERLANDSE PERSOONLIJKHEIDS VRAGENLIJST (NPV-2)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Persoonlijkheid
DOEL De NPV meet 7 persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn.
ANTWOORDTYPE De test bestaat uit 140 ‘Juist - ? – Onjuist’ vragen.
SCORING 0, 1 of 2 waarbij sommige items gespiegeld zijn.
SUBSCHALEN De 7 subschalen zijn:
  • IN: Inadequatie
  • SI: Sociale Inadequatie
  • RG: Rigiditeit
  • VE: Verongelijktheid
  • ZE: Zelfgenoegzaamheid
  • DO: Dominantie
  • ZW: Zelfwaardering
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het betreft een lijst met voldoende betrouwbaarheid en goede begripsvaliditeit.
NORMGROEP Er is sprake van goede normering voor het Nederlandse taalgebied. Er zijn verschillende normgroepen waarmee vergeleken kan worden, afhankelijk van opleidingsniveau, psychische gesteldheid of geslacht.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© D.P.H. Barelds, F. Luteijn, H. van Dijk & J. Starren.
© 2013 Stichting Werkgroep Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Boom test uitgevers, Amsterdam.
De test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Boom test uitgevers te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 6,53 per afname