Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

JUNIOR NEDERLANDSE PERSOONLIJKHEIDS VRAGENLIJST 2 (NPV-J-2)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Kind en jeugd 9 tot 16 jaar – persoonlijkheid
DOEL De NPV-J-2 meet 5 persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn. Veranderingen tegenover de NPV-J betreffen het verwijderen van oud of moeilijk taalgebruik, het toevoegen van meer andersom geformuleerde items en aanpassing van het ongelijk aantal items bij Inadequatie en Sociale Inadequatie. Alle subschalen bestaat nu uit 20 items. .
ANTWOORDTYPE Er is sprake van 100 vragen die met “Ja - ? - Nee” beantwoord kunnen worden (score: 0, 1 of 2).
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.
SUBSCHALEN De Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen:
  • IN: Inadequatie
  • VO: Volharding
  • SI: Sociale Inadequatie
  • RE: Recalcitrantie
  • DO: Dominantie
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De stabiliteit is hoog. De resultaten uit het validiteitsonderzoek steunen in sterke mate de begripsvaliditeit.
NORMGROEP Verschillende normscores zijn beschikbaar voor patiënten en de normale populatie op basis van geslacht.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© D.P.H. Barelds, F. Luteijn, H. van Dijk.
© 2013 Stichting Werkgroep Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Boom test uitgevers, Amsterdam
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Boom test uitgevers te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 4,66 per afname