Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

NEDERLANDSE RELATIE VRAGENLIJST (NRV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen vanaf 18 jaar – Relaties
DOEL De NRV is onafhankelijk van seksuele voorkeur en kan dus zowel binnen hetero- als homoseksuele relaties worden gebruikt.
De NRV is een multidimensionaal instrument die vijf belangrijke aspecten van intieme relaties meet; de totaalscore zegt iets over de relatiekwaliteit.
ANTWOORDTYPE Het is een Juist/Onjuist vragenlijst met 80 vragen, die afhankelijk van de vraagstelling met 0 of 1 worden gescoord. De afname duurt ongeveer 10 – 15 minuten.
SUBSCHALEN De volgende subschalen worden onderscheiden:
  • ON: onafhankelijkheid
  • ES: emotionele saamhorigheid
  • ID: identiteit
  • CH: conflicthantering
  • SE: seksualiteit
  • NRV-TOT: totaalscore.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De betrouwbaarheid van de test kan als bevredigend worden omschreven. De validiteit wordt gesteund door de relaties met parallelle tests; de discriminerende validiteit is zeer goed. De NRV is gevoelig voor therapieresultaat.
NORMGROEP Er is een normtabel voor mannen en een normtabel voor vrouwen.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Barelds, D.P.H., Luteijn, F., & Arrindell, W. A. (2003). Handleiding Nederlandse Relatievragenlijst. Lisse: Swets & Zeitlinger.
© 2003 Harcourt Assessment B.V., Amsterdam, The Netherlands
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam.
LICENTIEKOSTEN € 2,10