Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

OPVOEDINGSBELASTINGVRAGENLIJST (OBVL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Ouders van jeugdigen van 0 tot en met 18 jaar – opvoedingsbelasting
DOEL De OBVL is ontwikkeld als aanvulling op de gangbare diagnostiek en evaluatie en meet 5 aspecten van opvoedingsbelasting. Opvoedingsbelasting wordt gedefinieerd als “de moeilijkheden (ervaren stress) die voortkomen uit de verantwoordelijkheden die het ouderschap met zich mee brengt” (Deater-Deckerd, 1998).
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 34 uitspraken waarbij de ouder/verzorgende kan aangeven in hoeverre hij/zij het met de uitspraak eens is. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘klopt helemaal niet’, ‘klopt een beetje’, ‘klopt behoorlijk’ en ‘klopt helemaal’.
SCORING De score wordt bepaald door de items op te tellen. Sommige items zijn gespiegeld. Een hoge score wijst op een hoge opvoedingsbelasting.
SUBSCHALEN De opvoedingsbelastingvragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen. De eerste twee schalen betreffen de ouder-kind relatie. De laatste drie schalen bevatten items die de opvoedingsvaardigheden kunnen beïnvloeden.
  • Problemen opvoeder-kindrelatie
  • Problemen met opvoeding
  • Depressieve stemmingen
  • Rolbeperking
  • Gezondheidsklachten
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoekt wijst uit dat de betrouwbaarheid van de OBVL goed is en de begripsvaliditeit wordt empirisch ondersteund.
NORMGROEP Verschillende normscores zijn beschikbaar op basis van de leeftijd van het kind (0-3, 4-11 en 12-18).
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Veerman, Vermulst, Kroes, De Meyer & Nguyen, 2012. Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders. Nijmegen, Nederland: Praktikon
© 2011, Praktikon bv, Nijmegen.
LICENTIEKOSTEN € 1,00 per afname