Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

OUTCOME QUESTIONNAIRE (OQ-45)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Symptoominventarisatie
DOEL De OQ meet niet alleen lichamelijke klachten maar ook algemeen functioneren.
ANTWOORDTYPE Er zijn 45 vragen die gescoord worden van nooit (0) tot bijna altijd (4), waarbij sommige items gespiegeld zijn.
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.
SUBSCHALEN

De OQ heeft de volgende subschalen:
Symptomatische Distress (SD)
25 items die betrekking hebben op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst, en alcohol/drugsverslaving.
Interpersoonlijke Relaties (IR)

11 items die het functioneren in relaties met partner, familie en vrienden in kaart brengen.
Sociale Rol (SR)
9 items die het functioneren op school, werk en vrije tijd meten.
NB: In de Nederlandse versie wordt ook de Angst en Somatische Distress schaal onderscheiden (valide).

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De OQ-45 is een van oorsprong Amerikaans instrument voor onderzoek naar behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. De gevoeligheid voor verandering is heel goed en daarom geschikt voor ROM doeleinden.
NORMGROEP Patiënten vs. Normalen
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Jong, K. De., Nugter, A., Pollak, M., Wagenborg, H., Spinhoven, P., & Heiser, W. (2008). De Nederlandse versie van de outcome questionnaire: een cross-culturele validatie. Psychologie en gezondheid, 36, 35-45.
© 1996, 2001 OQ Measures LLC, by Michael J. Lambert, Ph D. en Gary M Burlingame, Ph D.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 0,65 per cliënt
HANDLEIDING OQ Measures