Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Schematisch overzicht screeningsinstrumenten

Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de functionaliteiten en het bereik van de verschillende screeningsinstrumenten.

 

 Algemeen

QuickScreen

HAP

QuickScreen

GGZ

TeleScreen

TeleScreen

Junior

Doelgroep >16 jaar >16 jaar >16 jaar 4-18 jaar
Hulpverlener HA/POH/GGZ GGZ GGZ GGZ
Ernst klachten Licht/Matig Licht/Matig Matig/Ernstig Licht-Ernstig
Toestandbeeld Huidig Huidig Volledig Volledig
Afnameduur 5-10 min 10-15 min 15-30 min 10-20 min
Licentiekosten € 4,50 € 4,50 € 7,50 € 5,50
Applicatiekosten € 1,45 € 1,45 € 1,45 € 1,45
Functionaliteiten        
Automatische testprocotol nee nee Ja Ja
Adaptief Ja Ja Ja Ja
Codering ICPC DSM-IV DSM-IV DSM-IV
Bewerkbare indicaties Ja Ja Ja Ja
Echelonadvies conform HHM-rapport Ja Ja Ja Ja
Zoekmachine (praktijk/instelling/ehealth) Ja Ja Ja Ja
Verslaggenerator Ja Ja Ja Ja
Verwijsbrief Ja nee nee nee
Zorgmail Ja Ja Ja Ja
Klinische stoornissen        
Stoornissen in de kindertijd        
Autistische stoornis Nee Nee Ja Ja
Stoornis van Asperger Nee Nee Ja Ja
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Ja Ja Ja Ja
Stoornis van Gilles de la Tourette Nee Ja Ja Ja
Gedragsstoornis Nee Nee Ja Ja
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis Nee Nee Nee Ja
Separatieangststoornis Nee Nee Nee Ja
Reactieve hechtingstoornis Nee Nee Nee Ja
Aan middelen gebonden stoornissen        
Alcoholmisbruik Ja Ja Ja Ja
Alcoholafhankelijkheid Ja Ja Ja Ja
Misbruik van drugs en andere middelen Algemeen Algemeen Ja Algemeen
Afhankelijkheid van drugs en andere middelen Algemeen Algemeen Ja Algemeen
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen        
Schizofrenie Nee Ja Ja Ja
Schizofreniforme stoornis Nee Ja Ja Ja
Kortdurende psychotische stoornis Nee Ja Ja Ja
Psychotische stoornis NAO Nee Ja Ja Ja
Stemmingsstoornissen        
Depressieve stoornissen Ja Ja Ja Ja
Dysthyme stoornis Ja Ja Ja Ja
Depressieve stoornis NAO Ja Ja Ja Ja
Bipolaire stoornissen Nee Ja Ja Ja
Angststoornissen        
Paniekstoornis met/zonder agorafobie Ja Ja Ja Ja
Agorafobie Ja Ja Ja Ja
Specifieke fobie Ja Ja Ja Ja
Sociale fobie Ja Ja Ja Ja
Obsessieve-compulsieve stoornis Ja Ja Ja Ja
Posttraumatische stressstoornis Ja Ja Ja Ja
Gegeneraliseerde angststoornis Nee Ja Ja Ja
Somatoforme stoornissen        
Somatisatiestoornis Ja Ja Ja Ja
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis Ja Ja Ja Nee
Somatoforme stoornis NAO Ja Ja Ja Nee
Pijnstoornis Ja Ja Ja Ja
Hypochondrie Ja Ja Ja Ja
Stoornis in de lichaamsbeleving Nee Ja Ja Nee
Conversiestoornis Nee Nee Nee Ja
Eetstoornissen        
Anorexia Nervosa Nee Ja Ja Ja
Bulimia Nervosa Ja Ja Ja Ja
Eetstoornis NAO Ja Ja Ja Ja
Seksuele stoornissen Nee Ja Ja Nee
Genderidentiteitsstoornis Nee Ja Ja Ja
Slaapstoornissen Algemeen Ja Ja Ja
Stoornissen in de impulsbeheersing Nee Ja Ja Ja
Aanpassingsstoornissen Ja Ja Ja Ja
Persoonlijkheidsstoornissen Algemeen Algemeen Specifiek Nee
Somatische aandoeningen Algemeen Algemeen Ja, toelichting Ja, toelichting
Psychosociale en omgevingsproblemen Algemeen Algemeen Ja, toelichting Ja
Algehele beoordeling van functioneren Ja Ja Ja Ja