Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

PRESTATIE MOTIVATIE TEST (PMT)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar – Werkhouding
DOEL De PMT meet persoonlijkheidsdisposities die belangrijk zijn voor de werkhouding en productiviteit. De disposities zijn prestatiemotief, negatieve faalangst en positieve faalangst.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 90 stellingen waarbij er telkens uit één van de gesloten antwoordmogelijkheden gekozen wordt.
SCORING De scores worden via een algoritme omgerekend en per subschaal gesommeerd.
SUBSCHALEN Prestatiemotief
Een stabiele persoonlijkheidsdispositie die leidt tot een verhoogde mate van presteren.

Negatieve faalangst
Een angst voor stressvolle situaties die resulteert in een negatief effect op prestaties.

Positieve faalangst
Hoge werkdruk en veel verantwoordelijkheid motiveert om tot betere resultaten te komen.

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de test gedaan.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Hermans, H.J.M. (1968, 2004). Handleiding bij de Prestatie Motivatie Test (PMT). Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 10,76 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V. http://www.pearsonclinical.nl/tests/