Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

PANIEK OPINIE LIJST (POL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Paniekklachten
DOEL De POL is een vragenlijst die ontwikkeld is met het doel paniekklachten in kaart te brengen. De vragenlijst bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over situaties (15) waarin mensen een paniekaanval zouden kunnen krijgen. Patiënten geven op een 10-puntsschaal van 0 tot 100 aan hoe groot ze de kans achten in die betreffende situatie een paniekaanval te krijgen. Het tweede deel bestaat uit (15) gedachten die men zou kunnen hebben tijdens een paniekaanval. Deel twee maakt onderscheid tussen drie subschalen. Patiënten geven op een 10-puntsschaal van 0 tot 100 aan in hoeverre ze die gedachte gedurende een paniekaanval hebben. Het derde gedeelte vraagt naar de mate van vertrouwen die iemand kan hebben in zijn vermogen om te gaan met paniekaanvallen en de gedachten en gevoelens rondom paniek (15 items).
ANTWOORDTYPE De scores worden gewaardeerd van (zeer) laag – gemiddeld – zeer hoog op een 7-puntsschaal.
SCORING Voor elke deelvragenlijst wordt de gemiddelde score op de items berekend.
SUBSCHALEN Er is sprake van de volgende schalen:
1. Kans op paniek
2. Gedachten over paniek
  • somatisch
  • sociaal
  • controleverlies

3. Vertrouwen om te kunnen gaan met paniek

PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Het onderzoek naar psychometrische gegevens is nog in volle gang.
NORMGROEP De scores kunnen worden afgezet tegen een gezonde proefgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 1989 Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory
Nederlandse vertaling: E. de Beurs, LUMC, 1995.
Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.