Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Prodromal Questionnaire 16 (PQ-16)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Subklinische psychotische symptomen
DOEL De PQ-16 is gericht op screening van subklinische symptomen die indicatief kunnen zijn voor een verhoogd risico op een psychotische stoornis. De vragenlijst is opgebouwd uit stellingen met veertien positieve symptomen en twee negatieve symptomen gevolgd door vervolgvragen over lijdensdruk en/of belemmering.
ANTWOORDTYPE Bij iedere stelling kan men aangeven dat men het ‘Eens’ (1) of ‘Oneens’ (2) is. Indien ‘Eens’ wordt gekozen, volgt een vraag over lijdensdruk en/of belemmering, variërend van ‘Geen last’ (0) tot ‘Veel last’ (3).
SCORING De scores van de items worden opgeteld.
SUBSCHALEN Totaalscore
Lijdensdruk
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De sensitiviteit en specificiteit van de PQ-16 zijn goed.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2011. Helga Ising, Marleen Rietveld, Rachel Loewy & Mark van der Gaag
The Validity of the 16-Item Version of the Prodromal Questionnaire (PQ-16) to Screen for Ultra High Risk of Developing Psychosis in the General Help-Seeking Population. Helga K. Ising, Wim Veling, Rachel L. Loewy, Marleen W. Rietveld, Judith Rietdijk, Sara Dragt, Rianne M. C. Klaassen, Dorien H. Nieman, Lex Wunderink, Don H. Linszen, and Mark van der Gaag in Schizophrenia Bulletin (2012). doi:10.1093/schbul/sbs068
LICENTIEKOSTEN n.v.t.