Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

RESEACH AND DEVELOPMENT-36 (RAND-36)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Algemene gezondheidstoestand
DOEL De RAND-36 is ontwikkeld als multidimensioneel meetinstrument met het doel de algemene gezondheidstoestand vast te stellen. De vragen verwijzen naar beperkingen in het functioneren ten gevolge van fysieke en/of emotionele beperkingen. De RAND-36 is identiek aan de MOS SF-36 vragenlijst.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst bestaat uit 36 gesloten vragen waarin beperkingen in het functioneren dan wel cognities over gezondheid worden uitgevraagd. Een hogere score vertaalt zich in een beter niveau van functioneren. De negatief geformuleerde items worden gespiegeld.
SCORING De vragen worden per subschaal opgeteld en omgerekend via een algoritme.
SUBSCHALEN Fysiek functioneren
10 items betreffende fysieke beperkingen in het dagelijkse functioneren (traplopen, boodschappen doen).
Sociaal functioneren
2 items die gericht zijn op beperkingen in sociale activiteiten door gezondheidsbeperkingen.
Rolbeperkingen door fysieke problemen
4 items die problemen in het dagelijkse functioneren meten ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen.
Rolbeperkingen door emotionele problemen
3 items die problemen in het dagelijkse functioneren meten ten gevolge van emotionele gezondheidsproblemen.
Mentale gezondheid
5 items die vragen bevatten over gevoelens van depressiviteit en nervositeit.
Vitaliteit
4 items die gericht zijn op een adequate energiehuishouding.
Pijn
2 items die gericht zijn op de mate van ervaren pijn en de beperkingen ervaren door pijnklachten.
Algemene gezondheidstoestand
5 items die de subjectief ervaren gezondheidstoestand meten.
Gezondheidsverandering
1 item waarbij de huidige subjectieve gezondheidstoestand vergeleken wordt met die van een jaar geleden.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie is hoog en de test-hertest correlaties na intervallen van twee en zes maanden zijn bevredigend voor een instrument dat gevoelig dient te zijn voor fluctuaties van de gezondheidstoestand.
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
VanderZee, K., Sanderman, R., Heyink, J. W., & de Haes, H. (1996). Psychometric qualities of the RAND 36-item Health Survey 1.0: a multidimensional measure of general health status. International Journal of Behavioral Medicine, 3, 104-122.
Zee KI van der, Sanderman R. (2012). Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36, een handleiding. Tweede herziene druk. UMCG / Rijksuniversiteit Groningen, Research Institute SHARE. Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t
HANDLEIDING Rijksuniversiteit Groningen
PDF