Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ROSENBERG SELF-ESTEEM-SCALE (RSE)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Zelfwaardering
DOEL De RSE is ontwikkeld om zelfwaardering te meten.
ANTWOORDTYPE De RSE bestaat uit 10 items die worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van ‘helemaal akkoord’ tot ‘helemaal niet akkoord’.
SCORING De antwoorden op de vragen worden opgeteld, nadat de score op de items 2, 5, 6, 8, en 9 is omgekeerd. De cutoff scores zijn als volgt: 0-15 = Laag zelfbeeld, 15-25 = Normaal zelfbeeld, 25-30 = Hoog zelfbeeld.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de RSE een hoge consistentie en stabiliteit vertoont. Ook is de concurrent-, construct-, en predictieve validiteit van de RSE hoog.
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Rosenberg, M., (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.