Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

RVL (Rouw Vragenlijst)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Rouw
DOEL De Rouw Vragenlijst is ontwikkeld om gecompliceerde rouw te meten. De vragen verwijzen naar psychische symptomen, psychosomatische symptomen en gedragsverandering die zijn ontstaan na het overlijden van de geliefde.
ANTWOORDTYPE De vragenlijst is opgebouwd uit 29 items die worden gescoord op een 4-puntsschaal van 0 = Nooit tot 4 = Altijd.
SCORING Er wordt gebruik gemaakt van een totaalscore en er is een cutoff waarde voor gecompliceerde rouw en ernstig gecompliceerde rouw.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Holly Prigerson, Sleby Jacobs, Stanislav Kasl (1997)
© Voor Nederland: Jos de Keijser (GGZ Friesland), Jan van den Bout, Paul Boelen (Universiteit Utrecht) (1998). Vertaling: Annita Niemeijer-Hilsum
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan
LICENTIEKOSTEN € 0,75 per afname