Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SIPP-SF

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Persoonlijkheidspathologie
DOEL De SIPP-SF is een verkorte versie van de SIPP en richt zich op persoonlijkheidskenmerken die aanwezig zijn bij alle persoonlijkheidsstoornissen. De SIPP-SF is geschikt om voor en na een behandeling in te zetten.
ANTWOORDTYPE De SIPP-SF bestaat uit 60 stellingen waarbij de respondent de laatste drie maanden in acht moet nemen. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “volledig mee oneens = 1” tot “volledig mee eens = 5”.
SCORING De items worden gespiegeld zodat een lagere score wijst op een minder adaptief, meer pathologisch niveau van functioneren en een hogere score op een meer adaptief, minder pathologisch niveau van functioneren. De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen en te vermenigvuldigen met twaalf.
SUBSCHALEN De volgende 5 schalen worden onderscheiden:
  • Zelfcontrole (0-48)
  • Identiteitsintegratie (0-48)
  • Verantwoordelijkheid (0-48)
  • Relationele capaciteiten (0-48)
  • Sociale concordantie (0-48)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De SIPP-SF kent een goede test-hertest betrouwbaarheid. Onderzoek naar de inhouds- en predictieve validiteit wordt nog verricht.
NORMGROEP Er zijn twee normgroepen beschikbaar: een normale populatie en een patiëntengroep met een persoonlijkheidsstoornis.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Verheul, R., Andrea, H., Berghout, C., Dolan, C.C., Busschbach, J.J.V., Van der Kroft, P.J.A., Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2008). Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118): Development, factor structure, reliability, and validity. Psychological Assessment, 20, 23-34.
Arnevik, E., Wilberg, T., Monsen, J.T., Andrea, H., & Karterud, S. (2009). A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118). Personality and Mental Health, 3, 41-55. Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Verheul, R., & Busschbach, J.J.V. (2011). Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) in adolescents: reliability and validity. Psychological Assessment, 23, 646-655.
Copyright notice
The Severity Indices of Personality Problems, whether in English, Dutch or in translation, are copyrighted documents that may not be modified in any way. Paper versions may be downloaded and subsequently photocopied without charge by individuals or non-profit organizations provided they are not making any charge to participants or other persons. No one except members of the Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD) is authorized to create or distribute electronic versions for any purpose. Please contact dineke.feenstra@deviersprong.nl if you have any questions regarding the SIPP.
LICENTIEKOSTEN €5,04 per afname
HANDLEIDING De Viersprong http://www.deviersprong.nl/paginas/143-sipp-main-menu.html