Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SCREENINGSINSTRUMENT PSYCHISCHE STOORNISSEN (SPSY)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Jeugdigen en ouders - Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
DOEL De SPsy kan ingevuld worden door jeugdigen en hun ouders. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval van jongeren (12-18) worden tevens vragen gesteld over alcohol- en drugsgebruik.
ANTWOORDTYPE De vragen kunnen met "niet waar", "een beetje waar" en "zeker waar" beantwoord worden (score 0, 1 of 2).
SCORING De scores op de vragen worden bij elkaar opgeteld en als volgt gescoord: “normaal – grensgebied – abnormaal gebied”. Er wordt geen diagnose gesteld maar een indruk van hoe de jeugdige en zijn ouders het functioneren van de jeugdige beleven.
SUBSCHALEN De volgende 5 schalen worden onderscheiden:
  • Emotionele problemen (E)
  • Gedragsproblemen (G)
  • Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis (H)
  • Sociale problemen (S)
  • Pro-sociaal gedrag (P)
  • Problemen met alcohol (A)
  • Problemen met drugs (D)
  • Eetstoornissen (ES)
  • Zelfdestructief gedrag (Z)
  • Psychotische kenmerken (PS)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er is één algemene normgroep beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Trimbos Instituut
© Robert Goodman, 1997; Nederlandse vertaling Flip Treffers & Brigitte van Widenfelt, 2000
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN 4-11 jaar € 0,57 per afname 12-18 jaar € 0,68 per afname